Course description

Pro Aalborg University i Aarhus University je potřeba v angličtině doložit obecný popis Vašeho bakalářského oboru a relevantních předmětů. Na většině škol Vám tento „course description“ poskytnou bez problémů.

Pokud si tento popis budete muset vytvořit sami, jelikož Vám ho například Vaše katedra neposkytne, je potřeba použít oficiální informace z webových stránek Vaší školy a zahrnout následující:

  • Celkový počet Vašich ECTS kreditů za celé studium (pokud to už není uvedeno ve Vašem výpisu/transcriptu).
  • Vaše hlavní předměty z každého semestru, které jsou relevantní pro daný/é obor/y, na které se hlásíte.

Důležité! Tento course description hlavně zaměřte na popsání těch předmětů, které jsou primárně posuzovány v rámci oboru/ů, na které se do Dánska hlásíte (na stránkách Vámi vybraného studijního oboru je vždy v Entry requirements popsáno, jaké oblasti/předměty Vašeho bakalářského oboru jsou prioritně posuzovány). Pokud tento dokument vytváříte pomocí oficiálních informací z webových stránek škol či oficionálního popisu oboru v českém jazyce, je velmi důležité u všeho přiložit také zdroj/odkaz, odkud dané informace pochází. V opačném případě Váš Course Description nebude univerzitou akceptován!

Zkompletovaný dokument si pak nechte podepsat a orazítkovat ve škole na studijním oddělení nebo jinou pověřenou osobou, aby mohl být oficiálně akceptován.

 

Podívejte se na příklady Course Description ostatních studentů (slouží jako příklad a ne jako pevně daná forma):

ZDE

ZDE

 

Závěrem vše naskenujte a ujistěte se, že je sken:

  • čitelný
  • přetočený tak, že z něj lze vše bez problému vyčíst a není převrácený na bok nebo vzhůru nohama
  • ve formátu PDF

Poznámka:  Na rychlé a pohodlné vytvoření a spojování PDF dokumentů je vhodné použít stránku I love PDF.

 

Láká Tě možnost studia VŠ nebo SŠ v Dánsku?

Zůstaň v kontaktu a nepřijdeš o žádné novinky!Jako dárek získáš PDF verzi naší knihy "Jak se nezastavit u hranic".