Studium v Dansku so Scandinavian study - Sme absolventi univerzit v Dansku

Podmínky přijetí

Věk

Ke dni nástupu na univerzitu musí student dosáhnout věku 18 let.

Dosažené vzdělání

    1. Student má ukončené středoškolské studium s maturitní zkouškou.
    2. Student je ve čtvrtém ročníku střední ololy, připravuje se na maturitní zkoušku (maturitní vysvědčení se škole doposílá jakmile je k dispozici).
    3. Student má ukončené první dva ročníky VŠ a v případě zájmu o přestup do třetího ročníku bakalářského studia na univerzitu v Dánsku (BA Top-Up programy) bude muset prokázat výpis dosažených kreditů (ECTS points) a seznam předmětů z VŠ za poslední dva roky.
    4. Student je absolventem bakalářského studia a má zájem o magisterský program. V tomto případě se student prokáže bakalářským diplomem a výpisem dosažených kreditů (ECTS points) a seznamem předmětů z VŠ za poslední tři roky.

Podmínky přijetí/

Znalost anglického jazyka

V případě, že student nemá jeden z níže uvedených certifikátů, je nutné, aby absolvoval ve spolupráci se Scandinavian study internetový test z AJ. Náklady spojené s testem hradí agentura a test je možné zopakovat.

K přijetí na bakalářské a AP Degree programy je potřeba mít anglický level na úrovni B2 podle evropského měřítka.

Pozor, nově k přijetí na Aalborg University a na Aarhus University na bakalářské studium musí být student držitelem jednoho z mezinárodně uznávaných certifikátů jako je TOEFL, IELTS, CAE, FCE. Náš anglický test (English Oxford Placement Test) se na tyto dvě školy nevztahuje.

Dále na Aalborg University je pro bakalářský obor Language and International Studies, English vyžadována anglická úroveň C1 (na ostatní bakalářské obory je potřeba jen level B2).

Podrobné požadavky těchto škol pro jak bakalářské, tak i magisterské studijní obory:

Aalborg University

IELTS (academic test):  6.5
TOEFL (paper-based): 550
TOEFL (computer-based): 230
TOEFL (internet-based): 80
Cambridge ESOL:  C1

Aarhus University

TOEFL (paper-based): 560 nebo 600 (záleží na konkrétním oboru)
TOEFL (computer-based): 230
TOEFL (internet-based): 83 nebo 100
IELTS (academic test):  6.5 nebo 7.0
Cefr Validated English language course: C1 nebo C2
CAE příp. CAE se známkou A
CPE

Tyto certifikáty je samozřejmě také možné přeložit při zájmu o studium na jiných univerzitách než na Aarhus a Aalborg Aniversity.

*Prosím, v případě pochybností o požadavcích pro anglický jazyk nás kontaktujte. Požadavky pro výše zmíněné oficiální certifikáty na Aalborg University a Aarhus University se mohou lišit obor od oboru.

V případě, že student nemá jeden ze zmíněných certifikátů, musí absolvovat test poskytovaný naší agenturou, aby se mohl přihlásit na bakalářské programy

(kromě Aalborg University a Aarhus University – viz informace výše).

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky se na většinu oborů neskládají (výjímkou jsou například obory Graphics Design, Fashion Design, kde se dělá talentová zkouška). Uchazeči jsou přijímáni na základě jejich schopnosti komunikovat v anglickém jazyce, dosažených známek na střední škole, motivaci ke studiu a na základě rozhovoru se zástupcem školy formou Skype call v rozsahu 10-15 minut.

Hlavním faktorem pro přijetí je velmi dobrá znalost anglického jazyka a především velká motivace ke studiu, která se dá dobře vyjádřit v motivačním dopise, který se přikládá k přihlášce na školu. Průměr známek není až tolik důležitý, jako tomu dost často bývá na školách v České republice. Plusem například může být to, pokud už má student nějakou předešlou zkušenost se zahraničím. Není to ale podmínka k přijetí.

K přihlášení na některé studijní programy je ještě potřeba doložit počet hodin vyučovaných na střední škole (například hodiny matematiky). Kontaktujte nás pro více informací.

Studenti, kteří už studují na vysoké škole, mají možnost přestoupit a pokračovat ve studiu na univerzitě v Dánsku. Podmínka je shoda předmětů a počet získaných kreditů – ECTS points.

Notebook

Na většině oborů je potřeba, aby každý student měl svůj vlastní notebook.

Podmínky přijetí/

Nástup 

  • Letní semestr – nástup koncem srpna – začátek studia se může lišit od univerzity a programu. Doporučujeme přijet do Dánska nějaký čas před začátkem aktuálního semestru, což určitě dá studentům malou výhodu při hledání zaměstnání či lepšího ubytování.
  • Zimní semestr – nástup v únoru

Termín přihlášení

Oficiální termín pro přihlášení na univerzitu v Dánsku je do 15.03. (pro studijní programy začínající od února je to 1.12.), ale většina škol přijímá přihlášky i po tomto termínu – v případě, že mají volnou kapacitu.