studium-v-uk-so-scandinavian-study

Studium v UK

Kontaktuj nás pro více informací.

Velká Británie nabízí mnoho možností, jak získat špičkové a světově uznávané vzdělání. Studium převážně v Anglii (Velká Británie = Anglie, Skotsko, Wales a Severní Irsko) je obecně velmi oblíbenou volbou našich studentů. Školy disponují kvalitním zázemím nejen pro studium jako takové, ale i pro mimoškolní aktivity.

Každý student ze zemí EU má možnost financovat své studium na univerzitě prostřednictvím britské státní půjčky. Státní půjčka na školné je opravdu skvěle postavena a studenti jí splácí po dokončení studia pouze za předpokladu, že mají dostatečně vysoké příjmy (viz tabulka níže). V případě, že je absolvent nezaměstnaný nebo nedosahuje dostatečných příjmů, tak půjčku jednoduše nesplácí. Toto je opravdu win-win situace pro obě strany. Studenti jsou motivováni ke studiu a školy zase musí studenty velmi dobře vzdělat, aby budoucí absolventi byli schopní půjčku splácet. Je v zájmu každé školy, aby student měl co nejvyšší plat, jelikož čím vyšší plat, tím dříve absolvent půjčku splatí.

Studentskou půjčku v podstatě nebudeš muset nikdy splatit! Podmínkou pro její schválení je přijetí na školu v UK a občanství v zemi EU.

BREXIT neznamená konec výhodných půjček pro studenty z EU. Všichni studenti, kteří se rozhodnou pro nástup na školu v roce 2020 mají garantované stejné podmínky po celou dobu studia.