Test ze znalosti anglického jazyka – který si vybrat?

Každý student, který se hlásí na vysokou školu do zahraničí, se dříve či později bude muset prokázat svou úrovní angličtiny. Mnozí proto stojí před rozhodnutím, který test by měli zvolit a jak získat co možná nejvyšší počet bodů. Výběr testů a certifikátů je veliký, požadavky na úrovně jsou rozdílné a vždy doporučuji se poradit se svým konzultantem a podívat se na konkrétní požadavky dané školy.

Naše konzultantka Káťa pro vás tedy sepsala pár základních informací, abychom vám celý proces ulehčili a věděli jste, kde začít.

TOEFL

toefl

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) je test prověřující znalost angličtiny u nerodilých mluvčí. Vybrat si můžete ze dvou variant: zkoušky na počítači (iBT TOEFL) nebo na papíře (PBT TOEFL). Oba druhy testu se skládají ze čtyř částí:

iBT: čtení, psaní, poslech a ústní část

PBT: poslech, porozumění a strukturování textu, čtení a psaní

Málokterá škola v dnešní době ještě přijímá PBT a doporučuji si proto vybírat počítačovou verzi: iBT. Celý test trvá 4 hodiny, kdy sedíte se sluchátky u počítače v certifikovaném středisku.

Certifikát TOEFL vám uznají na vysokých školách po celém světě, včetně Dánska, Švédska a Finska. Jen u Velké Británie bych na to nespoléhala a podívala se spíše na IELTS, certifikát, o kterém se zmíním níže. TOEFL je americký certifikát a ve VB ho nemají moc rádi :-). Standardně se požaduje ohodnocení s cca 80 body, což odpovídá úrovni „Competent User“ (evropské úrovni B2).

Sama jsem se na certifikát připravovala v roce 2016, a i když jsem už předtím žila pár let v zahraničí a v angličtině jsem si věřila, nepodcenila jsem přípravu. Nad knížkou The Complete Guide to the TOEFL Test (iBT ediction) jsem strávila pár týdnů a jsem ráda, že jsem to udělala. Při testu jste pod velikým časovým tlakem, z nějakého důvodu si myslíte, že máte každou odpověď špatně, texty jsou dlouhé a na témata, kterým nerozumíte ani česky (mořská biologie, archeologie, ekonomika, politika,…), plus mluvící část probíhá s počítačem (se sluchátky a mikrofonem). A okolo vás sedí dalších 10 lidí. Není to tedy ta nejpohodlnější zkouška, utíká to hodně rychle a potom čekáte na výsledky 6 týdnů. Nepodceňte přípravu a trénujte mluvící část, a hlavně všechno zkoušejte na čas! 

IELTS

International English Language Testing System (IELTS), je test velmi podobný iBT TOEFL. Na výběr je mezi tzv. „Academic“ a „General Training“. Druhý zmíněný je ale určen pro profesionální pracovníky, kteří se za prací stěhují do anglicky mluvících zemí, proto je ve vašem případě třeba zvolit Academic verzi, pro studium na vysoké škole.

Tento certifikát po vás budou vyžadovat ve Velké Británii a uznají ho také po celé Evropě (i po celém světě).

Samotný test se skládá ze čtení, psaní, poslechu a ústní části, která ale probíhá s certifikovaným pracovníkem ve formě rozhovoru, což může být mnoha studentům příjemnější. Ústní část se často nekoná ve stejný den, jako psaná zkouška, ale pár dní poté. Na drtivé většině našich partnerských škol je třeba získat skóre alespoň 6.0 (někde více), také odpovídající úrovni „Competent User“ (evropské úrovni B2).

Důležité vědět je, že test IELTS provádí v Čr jen certifikované středisko British Council, které je v Praze a Brně. Akademická zkouška se koná jen 12 krát ročně, dobře si tedy naplánujte termín zkoušky a počítejte s 6 týdenním čekáním na výsledky.

Často se mě studenti ptají, jaká zkouška je lepší a jaká je lehčí. Není na to jasná odpověď, každému vyhovuje něco jiného a zkoušky jsou ve výsledku na stejné úrovni – a tím pádem i na stejné úrovni náročnosti. Jednoduchá není ani jedna a je nutné se na to připravit – buď v přípravném kurzu nebo s knížkou na to určenou. 

Cambridge Test

Dalším uznávaným testem u všech škol, na které je možné se se Scandinavian study hlásit, je Cambridge Test. Skládá se z poslechu, čtení a „Use of English“ (doplňovačka do textu), psaní a ústní části.

Tento test je k dispozici na úrovních CAE a FCE. Mnoho studentů si FCE dělá v průběhu střední školy, je ale třeba zmínit, že FCE, postupně, přestává spousta vysokých škol uznávat. U obou zkoušek dostanete výsledek v podobě bodového ohodnocení, a tedy ekvivalentu známek A, B nebo C. Dobře se podívejte na požadavky škol, na které se chcete hlásit – vždy specifikují, jakou minimální známku požadují.

Pokud ještě nevíte, na jaké školy se chcete hlásit, ale chcete si udělat Cambridge Test, doporučuji si udělat CAE a snažit se nejhůře o známku B. Tím si zajistíte, že splníte AJ požadavky na naprosté většině našich skandinávských škol. CAE uznávají také na spoustě britských univerzit – prodiskutujte to se svým konzultantem, který to se školou individuálně domluví! 🙂

 

Výše zmíněné mezinárodní certifikáty mají sice oficiálně doživotní platnost, nicméně většina škol po celém světě stejně požaduje, aby výsledek testu nebyl starší 2 let. Nemusíte tedy spěchat a certifikát si dělat s velikým předstihem – jako například ve 3. ročníku SŠ. Důkladně se na test připravujte a udělejte si ho až pár měsíců před podáním přihlášky na vysokou – můžete se obrátit na náš tým a nechat si poradit podle vaší konkrétní situace.

Oxford Placement Test

oxp

Některé školy v Dánsku (VIA, BAAA, BASW) uznávají tento test místo výše zmíněných certifikátů. Test je součástí naších servisních balíčků.

Test se skládá z „Use of English“ a poslechu. V Use of English jsou častá cvičení vybírání správných slov do textu, porozumění textu, doplňování vhodných předložek atd. Poslech je pak podobný tomu, co známe všichni ze školu. Celý test se podobá didaktické maturitní zkoušce z AJ.

Obecně je třeba dosáhnout minimální úrovně B2, ale požadavky škol na konkrétní skóre jsou různé. Spojte se se svým Scandi konzultantem, který vám dokáže poradit. Více o certifikátu OXP se můžete dočíst také zde.

Tak který tedy zvolit?

Chci se hlásit na bakalářské studium do Dánska

Na některé školy postačí Oxford Placement Test, který je ze všech certifikátů nejméně náročný (jak úrovní angličtiny, tak finančně i časově) a je součástí našich servisních balíčků, trvá jen 60 minut a výsledky máte za pár dní. V Dánsku jsou jinak uznávané veškeré mezinárodní certifikáty (IELTS, TOEFL, CAE). Na další školy může být vyžadován oficiální certifikát a nebo pro změnu žádný.

Chci se hlásit na magisterské studium

Na většinu evropských, britských i dalších zahraničních univerzit budete muset prokázat svou úroveň angličtiny certifikátem IELTS nebo TOEFL (v některých případech postačí i CAE se známkou B nebo A). Vyjímkou by mohl být případ, kdy už máte bakalářský titul z vysoké školy ze zahraničí – není to ale zárukou, pokud to není anglicky mluvící země (UK, USA, Kanada, Austrálie).

Závěrem bych ale ráda zmínila, že ať už se rozhodnete jakkoliv, není dobré testy z angličtiny podcenit. Štěstí přeje připraveným a není vyjímkou, že i rodilí mluvčí u těchto testů vyhoří, protože podcení přípravu. Určitě si na to vyhraďte alespoň několik týdnů, abyste měli možnost se s typem úloh seznámit a nacvičit odpovědi.

Pokud jste rozhodnutí se hlásit na vysokou školu do zahraničí, ale nevíte kde začít a ještě s námi nejste v kontaktu, doporučuji se spojit s jedním z našich konzultantů! Všichni máme osobní zkušenosti se studiem v Dánsku i Anglii a celým procesem jsme si několikrát prošli! 🙂

Za Scandi tým,

Kačka Ženíšková

studium v zahraničí