Co je højskole?

Højskole, nebo také Folk high school, je unikátní škola, kde se mladí lidé učí a rozvíjí svobodněji a zkrátka úplně jinak, než jsme zvyklí v našem školství. Højskole mají v Dánsku dlouhou tradici. Možná i proto jsou Dánové takoví, jací jsou – kreativní, neformální, aktivní a velmi hrdí na svou zem, ve které jsou si lidé rovni bez ohledu na věk, rasu, víru, orientaci nebo třeba zaměstnání či společenské postavení. Ne nadarmo jsou považováni za jeden z nejšťastnějších národů světa. Højskole vše zmíněné ve svých studentech podporuje a rozvíjí, a tak každoročně přiláká kromě Dánů i studenty z jiných zemí, které vítá s otevřenou náručí.

V čem jsou dánské højskole unikátní?

 • neexistují tu známky ani zkoušky, hnacím motorem je chuť se učit, poznávat a rozvíjet se
 • důraz se klade na rozvoj osobnosti, kreativity a dovedností v oblastech, které studenta baví
 • každý si svobodně volí jen pár předmětů, a to většinou takových, které na gymplu nenajdete 🙂 (více zde).
 • studenti (a často i učitelé) bydlí společně v příjemném areálu školy
 • délky studijních pobytů jsou od cca 3 do 10 měsíců (nejčastěji 4-6) s různými nástupy během roku
 • výuka probíhá v dánštině nebo angličtině, pokud jsou ve třídě mezinárodní studenti
 • na højskole může studovat každý, komu je 16,5-19 let (højskole pro mladší studenty) nebo 17,15 – 30 let (běžné højskole)
 • vztah mezi studentem a učitelem je velmi neformální a přátelský, stejně jako atmosféra v každé højskole
 • studenti se podílí na chodu školy, mají občas služby v kuchyni či pomáhají s úklidem
 • důraz se klade na demokratickou diskuzi a principy, na kterých stojí (nejen) dánská společnost

Pro koho je pobyt na højskole vhodný?

 • pro ty, kteří mají zájem vystoupit ze své komfortní zóny a zažít něco zcela nového
 • pro studenty ve vyšších ročnících středních škol, kteří si chtějí odpočinout od tradičního školství
 • pro absolventy středních škol všech typů, kteří chtějí najít svůj směr
 • pro absolventy středních škol, kteří chtějí rozvinout své dovednosti a oživit si životopis
 • pro studenty vysokých škol (například s dálkovou formou studia), kteří chtějí vystoupit ze stereotypu
 • pro ty, kteří se nedostali na vysněnou vysokou školu, a mají zájem o smysluplnou alternativu
 • pro ty, kteří nejsou akademické typy, ale stojí o zahraniční zkušenost a seberozvoj
 • pro ty, kteří by rádi poznali skandinávskou kulturu a mentalitu
 • pro ty, kteří chtějí zlepšit své komunikační dovednosti v angličtině nebo okusit dánštinu
 • pro ty, kteří mají zájem pozitivně ovlivňovat společnost
 • pro ty, které láká studium nebo práce v Dánsku, ale chtějí si nejdříve vyzkoušet místní život
 • pro ty, kteří se cítí v životě ztraceni nebo jinak psychicky nekomfortně a potřebují změnu prostředí