Tak trochu jiná výuka & předměty

Jak probíhá výuka na højskole?

Nečekejte žádné známky, testy ani klasické domácí úkoly. Už vůbec ale nečekejte, že se ničemu novému nepřiučíte a budete se nudit! Před začátkem studia si naprosto svobodně zvolíte několik málo předmětů, kterým se budete věnovat. Na mnoha højskole si například studenti volí čtyři předměty, které je nejvíce lákají a zhruba každý měsíc si je mohou obměnit. Výuka obvykle začíná kolem 10. hodiny po ranní sešlosti, kolem 12. hodiny bývá obědová pauza a odpolední výuka končí kolem 16. hodiny.

Hodiny jsou založeny na dialogu, seberozvoji a vzájemném učení se mezi studenty i učiteli. Účelem výuky je objevit a posílit unikátní schopnosti a dovednosti každého studenta, a to intenzivně, ale v podporující, přátelské a neformální atmosféře. Stejně tak, jako si studenti volí svobodně předměty, i učitelé si svobodně volí, jaké předměty budou učit, většinou si je i sami vytváří. Spoustu z nich má vysokoškolské vzdělání, většina dlouholeté zkušenosti v dané oblasti a vzhledem k povaze výuky na højskole jsou všichni velmi zapálení, což pomáhá k vytvoření inspirativního prostředí.

Jaké předměty lze studovat na højskole?

Každá højskole má svou vlastní nabídku předmětů a ta se poměrně často mění v závislosti na zájmu studentů a aktivitě učitelů. Nelze tedy vypsat konkrétní nabídku, která by platila pro všechny školy a období. Můžeme Vám ale přiblížit oblasti a příklady konkrétních předmětů, které jsou typově často v nabídkách:

HUDBA: Band, Choir, Music, Voice and Singing, Writing Lyrics, Piano, Electronic Music, Instrumental teaching, Guitar a další

SPORT & OUTDOOR: Sailing, Sea Kayaking, Walk & talk, Yoga, Volleyball, Ball games, Badminton, Street Basket, Adventure Race, Rhytmic Fitness, Soccer, Crossfit, Outdoor life, Functional Fitness, Biking a další

TANEC a DIVADLO: Drama, Theatre, Scenography, Performance, Dance, Movie, Tango for 2, Direction and monologue, Sound and lighting design, Costume Design a další

VÝTVARNÉ UMĚNÍ & DESIGN: Drawing, Ceramics, Drawing, Painting, Woodwork, Textiles and Crafts, Art and Creativity, Design and Fashion, Photography, Sculpture, Street Art, Crazy Hats, Knitting a další

HUMANITNÍ VĚDY / JAZYKY: Danish language and culture, World history, History of Denmark, Nordic Mythology, English Conversation, Latin, Hebrew, French, German, International Politics, European Studies a další

UDRŽITELNOST, STRAVOVÁNÍ a AKTIVISMUS: , Sustainability, Recycling, Sustainable Building, Political activism, Climate activism, Beer brewing, Gardening, Bee keeping, Baking, Fermentation and Pickling, Vegetarian Food, Permaculture, Eat the nature a další

DALŠÍ: Podcast, Do it yourself, Mathematics, Gender, body & sexuality, Boardgames, True Crime, The film zone a další