Obory

Studium začíná dvakrát ročně, a to vždy 1. března a 1. září.

Nabídka oborů

Studenti mají na výběr mezi 2 programy (Fighting with the PoorLearn to Travel, Travel to Learn), které zahrnují studium v Norsku a Africe, cestování po Asii, Africe a Latinské Americe. Program Fighting with the Poor taktéž zahrnuje 6 měsíců dobrovolnictví v Africe nebo Indii.

1. Boj s chudobou/Fighting with the Poor (24 měsíců + 9 měsíců přípravný kurz) | LEAFLET

Tento program obsahuje dva roky plné studia, práce, cestování, dobrovolnictví a nového pohledu na život. Začneš studiem v Norsku, pak budeš cestovat po Asii nebo Africe a skončíš s 6 měsíci dobrovolnictví v Indii, nebo v Africe. V tomto programu se setkáš s mnoha výzvami, studiemi, praktickou prací, cestami, diskusemi a kolektivním životem 24/7. Budeš zápasit s problémy naší doby. Během celého programu budeš na cestách, měnit svou polohu i to, co budeš dělat. Vše podle potřeb v rámci jednotlivých částí programu.

Svět potřebuje lidi, kteří budou jednat, ukáží příklady a uvolní cestu pro mezikulturní spolupráci a hodnoty, které mohou následovat i ostatní a které mají rozhodující vliv ve prospěch všech. Prostřednictvím praktických akcí získáš pochopení a hluboký respekt vůči ostatním lidem a postavíš se proti úzkému smýšlení, nerovnosti a chudobě. Základ tvoří práce v kolektivu na skupinových zadáních. Aby si z toho mohl profitovat, musíš se angažovat a jednat s odpovědností. Díky tomu budeš nejen rozvíjet silnou spolupráci se svými spolužáky a učiteli, ale získáš i praktické zkušenosti v práci s ostatními, které ti budou užitečné po zbytek tvého života.

2. Nauč se cestovat / Learn to Traver, Travel to Learn (6 měsíců + 6 měsíců přípravný kurz) | LEAFLET

Během šesti měsíců pojedeš se svým týmem do Střední a Latinské Ameriky, aby ses dozvěděl/a o problémech dnešního životního prostředí, jeho ochraně a negativních dopadech globálního oteplování.

Myšlenkou tohoto programu je umožnit studentům získat zkušenosti a znalosti o tématech souvisejících s životním prostředím, změnou klimatu a globálním oteplováním. Hlavním cílem programu je vytvořit mezi účastníky povědomí o globálních ekologických otázkách, aby později mohli šířit informace o těchto velkých problémech současné doby.

 

Láká Tě možnost studia VŠ nebo SŠ v Dánsku?

Zůstaň v kontaktu a nepřijdeš o žádné novinky!Jako dárek získáš PDF verzi naší knihy "Jak se nezastavit u hranic".