Finanční náklady

Velkým pozitivem je, že studenti z EU nemusí platit školné a dokonce ani učebnice a většinu studijních pomůcek. Je ale potřeba počítat s výdaji na ubytování a stravu. Většina internátů má toto vyřešené tak, že mají stanovený měsíční poplatek, který zahrnuje ubytování, stravu, wifi, energie a některé aktivity v rámci internátu. Výše tohoto poplatku se liší v závislosti na konkrétní škole a často se odvíjí od lokality. Obvykle jsou internáty v malých městečkách levnější než ve větších městech nebo v blízkosti hlavního města. Měsíční poplatky se pohybují přibližně v rozmezí 13-23 000 Kč měsíčně. V některých specifických případech je možné se dostat dokonce ještě pod uvedenou spodní hranici, a sleva se odvíjí od hrubého příjmu rodičů v případě, že je student nezletilý.

Kromě měsíčního poplatku za internát je potřeba počítat ještě s drobným kapesným a náklady na dopravu do ČR a zpět v období prázdnin, což (v případě Dánska) může být orientačně 1 500 – 2 000 Kč jedním směrem.