Předměty a struktura programů

PRE-IB PROGRAM

Jednoletý pre-IB program, který je vhodný pro studenty po základní škole nebo prvním ročníku SŠ, je koncipovaný primárně jako přípravka do dvouletého IB programu (přesto, že pokračování není nutné), a tomu odpovídá i struktura. Zahrnuje podobné předměty, jako najdeme na gymnáziu, tedy jazykové předměty (AJ, druhý volitelný jazyk, někde základy dánštiny…), humanitní předměty (dějepis, základy společenských věd…), vědecké předměty (biologie, fyzika, někde chemie…), matematiku, tělocvik a volitelný umělecký předmět (hudba, vizuální umění, film…). Účelem je, aby si studenti vyzkoušeli kromě nového stylu výuky a prostředí také dané předměty v AJ, dostali se na úroveň potřebnou pro případný nástup do IB programu a třeba si i srovnali v hlavě, jaké konkrétní předměty si navolit do navazujícího IB programu, pokud se pro něj rozhodnou.

IB PROGRAM

Struktura dvouletého IB programu už je o trochu specifičtější. IB program se skládá ze 6 předmětů, které si studenti volí z 6 pevně daných předmětových skupin, přičemž 3 předměty musí být na tzv. standardní úrovni a tři na tzv. vyšší úrovni. Vždy si volí dva jazykové předměty, jeden humanitní, jeden vědecký, jeden matematický a jeden umělecký předmět (místo něj lze zvolit jiný z předchozích skupin). Každá škola může mít nabídku konkrétních předmětů v rámci uvedených skupin trochu jinou. V nabídce bývají klasické předměty, jako je například angličtina, němčina, dějepis, fyzika, biologie nebo matematika, ale vedle nich mohou být i méně typické předměty, jako je například psychologie, business, globální politika, sportovní věda, vizuální umění nebo film. Výběr předmětů je dobré dobře zvážit s ohledem na budoucí plány. Z vybraných předmětů studenti na konci programu maturují. Součástí IB programu jsou ale i další elementy studia, studenti se například musí věnovat kreativním, sportovním či dobrovolnickým aktivitám dle svého výběru, učit se psát eseje nebo se zdokonalovat v kritickém myšlení.