Dansko

Proč dánská vláda ruší část VŠ programů v AJ?

5. července 2021 dánská vláda oznámila, že od září 2022 ruší značný počet vysokoškolských programů v angličtině. Zasaženy budou vysoké školy s označením Academy a University college, škol s označením University se to dotkne jen minimálně. Ruší se z velké části business obory a převážně obory studované metodou AP+Top Up. Zájemci o nástup na tento typ bakalářských oborů od září 2022 budou tedy ti, které tato změna nejvíce zasáhne. Aktuální seznam bakalářských oborů, které zůstávají od září 2022 otevřené v AJ najdete zde.

Proč se ruší obory v AJ?

Podle dánské vlády je hlavním důvodem rostoucí počet EU studentů v Dánsku, kteří zároveň čerpají tzv. SU grant. Schválený rozpočet na SU grant je 449 milionů dánských korun (DKK), momentálně ale roste k 570 milionům DKK, cílem omezení programů v angličtině je tedy „stáhnout“ toto číslo na původní, domluvenou, částku. Toto rozhodnutí se dotkne jen určitých institucí, na kterých převahuje počet mezinárodních studentů (přes 70%), ale zároveň jich velice málo po studiu zůstává v Dánsku a přispívá zpět do ekonomiky (cca 21%).

Cílem dánského ministerstva školství není poskytnout vzdělání (zdarma) a SU grant co nejvíce evropským studentům a po skončení studia se s nimi rozloučit, aniž by z toho na oplátku něco měli. V Dánsku se platí jedny z nejvyšších daní, díky tomu se pak neplatí školné a kvalita vzdělání patří k top 5 na světě, zdarma je také zdravotnictví a očekává se tedy, že absolventi budou v Dánsku po studiích také daně odvádět a začlení se do tohoto cyklu. Toto rozhodnutí jde tedy ruku v ruce i s rozhodnutím zapracovat na lepší integraci EU studentů do dánské společnosti a zvýšení pracovních příležitostí po dokončení studia. Zkrátka řečeno, Dánsko se rozhodlo razit heslo „quality over quantity“ a všichni EU studenti budou nadále mít na SU grant i vzdělání zdarma nárok, jen jich bude celkově méně.

Obory které se budou z velké části v AJ rušit jsou: AP Marketing Management, Logistics Management, Service, Hospitality and Tourism Management, Top-up International Sales and Marketing, International Hospitality Management, Entrepreneurship and Innovation,…

Obory které budou z velké části v AJ zachovány jsou: AP Computer Science, IT Technology, Multimedia Design and Communication, Fashion Design, Top-Up Web Development, Software Development, Digital Concept Development, Fashion Design, dále obory International Teaching, Biotechnology Engineering, Civil Engineering, Mechanical Engineering,…

Pro studenty nastupující v září 2021

Pokud nastupujete na bakalářský obor, AP nebo Top-up obor, tak svůj program v angličtině dokončíte. To samé platí pro všechny, kteří nastoupili v únoru 2021 nebo nastoupí v únoru 2022. Změny se týkají až nových nástupů od září 2022.

 Top-up studium od září 2022 a později

Pokud máte po dokončení AP studia v plánu nastoupit na top-up program v září 2022 nebo následujících letech, tyto změny se vás mohou dotknout. Velká část navazujících Top-up oborů v angličtině se bude rušit především v business/hospitality směrech, existuje ale pár možností, jak a kde si bakalářské studium v AJ dodělat.

Změny se netýkají několika velkých dánských univerzit, na které stojí za pokus poslat žádost o přestup do 3. ročníku vhodného oboru, nebude to ale jednoduchý proces a prozatím na to nejsou uzpůsobeny ani kapacity, a tak to nepatří k tomu nejideálnějšímu řešení. Novinkou (únor 2022) je možnost dokončení bakalářského studia na dvou finských školách, která patří k té nejlevnější i nejjednodušší – více informací najdete zde.

Dále je možné nastoupit na Top-up ve Velké Británii nebo dalších zemích, nejen v Evropě (ve většině neskandinávských zemí se pak platí školné). Všechny vysoké školy v Dánsku jsou mezinárodně uznávané a akreditované, je tedy možné si kredity z AP studia převést kamkoliv jinam a nastoupit buď na top-up nebo přestoupit do 2.-3. ročníku bakalářského oboru vcelku. Pokud už se těšíte na pracovní život nebo rozjíždíte vlastní start-up, možná by dobrou volbou byl i online top-up! Neváhejte nás kontaktovat pro více inforomací.

Nejnáročnější, ale také reálnou variantou pak může být dokončení Top-up studia v dánštině. Během prvních dvou let AP studia může každý mezinárodní student zdarma navštěvovat kurzy dánštiny, kamarádit se s Dány a jazyk trénovat, nastoupit na stáž do dánské firmy, atd. Důkazem, že to jde, jsou tři mezinárodní studenti z UCN, kteří to tak už v minulosti udělali a na jejich příběhy se můžete podívat zde.

AP/Bakalářské studium od září 2022

Pokud máte zájem nastoupit na vysokou školu v Dánsku v září 2022, možnosti rozhodně nadále budou, jen to možná nebude tak jednoduché, jako doposud. Vyplňte kontaktní formulář, napište nám o jaký obor stojíte a my už s vámi probereme možnosti a co a jak dál.

Středoškolské studium

Studium střední školy v Dánsku v AJ není tímto rozhodnutím nijak ovlivněno.

Magisterské studium

Magisterské obory v AJ nejsou tímto rozhodnutím nijak ovlivněny a platí stejné podmínky, jako doposud.

Často kladené otázky:

  • „Vyplatí se teď nastoupit na AP obor, když nevím, jestli se pak dostanu v Dánsku na Top-up? Nemám raději nastoupit na školu v Čr?“

To záleží na každém studentovi a na tom, jaké má motivace pro studium v Dánsku a plány do budoucna. Není žádné špatné rozhodnutí, někdo si to rozmyslí a vybere si nástup na VŠ v Čr, aby byl víc v klidu – a to je pochopitelné. Někdo se naopak rozhodne, že do toho jde i přes momentální nejistoty. Během AP studia, tedy dvou let studia v Dánsku, člověk zjistí, že svět je nekonečně veliký a otevře si tím spoustu dveří, otázka: „kam budu MOCT pokračovat dá?“ se změní na: „Kam budu CHTÍT pokračovat dál?“ A o tom ta celá zkušenost pro spoustu lidí také je.

„Já osobně jsem před studiem AP oboru v Dánsku nevěděla, co bude za dva roky a kde budu chtít být, věděla jsem ale, že školství v Dánsku je to, co jsem chtěla zažít. Velká část mého vzdělání spočívala v tom, že jsem byla v zahraničí, potkávala nové lidi a absolutně se osamostatnila. Ten titul je spíš takový bonus navíc…“ – Káťa Ženíšková, Scandi tým

  • „Mohu nastoupit na Top-up v dánštině?“

Spousta studentů se během prvních dvou let studia (AP) dokáže dánštinu obstoje naučit a denně v ní komunikovat. Není tedy vyloučené, jako EU student, nastoupit na Top-up i v dánštině, spousta předmětů je pak vyučována stejně v angličtině (i Dánové to vzdělání v AJ do budoucna potřebují). Předměty v AJ budou zachovány i z toho důvodu, aby se mohli EU studenti nadále účastnit Erasmus programů. V případě, že by měl někdo vážný zájem o tuto variantu, tak doporučujeme nastoupit na stáž v Dánsku, komunikovat v dánštině a třeba si dát i mezi AP a Top-upem roční pauzu a vyplnit ji prací (v dánštině). Znovu vkládáme odkaz na příběhy tří studentů z UCN, kteří si vybrali nastoupit na Top-up v dánštině, zde.

  • „Může se stát, že toho zruší postupem času víc?“

Může. Dánská vláda bude situaci pozorovat a v následujících několika letech zhodnotí, jestli toto rozhodnutí zafungovalo a přispělo k jejich cílům. Pokud ne, může dojít na další rušení nebo k úpravě praviděl pro získání SU grantu.

Co my na to?

Celá tato situace nás nesmírně mrzí, ale zároveň rozumíme proč na ni došlo. Studium vysoké školy v Dánsku celému našemu týmu změnilo život, neskutečným způsobem nás obohatilo a proto tak rádi pomáháme dalším studentům vydat se stejnou cestou. To budeme dělat i nadále, jen to bude konkrétně v Dánsku na méně oborů a pro méně lidí. Neváhejte se podívat i na možnosti studia ve Finsku, Švédsku a Nizozemí, kde funguje školství na podobných principech a pro EU studenty je zdarma nebo finančně dostupné.

Doporučujeme odebírat náš newsletter nebo sledovat FB a IG stránku, aby vám žádné novinky neunikly.

 

Váš Scandi tým

scandi tým